O NAMA

EGARNO d.o.o je osnovan sa ciljem objedinjavanja i unapređenja poslovnih procesa i praćenja poslovnih kompanija. Dugogodišnjim radom na poljima poslovnih softvera, unapređenja poslovanja, izradom mobile/pda i desktop aplikacija, umrežavanja, B2B i B2C poslovanja, tim Egarno se izdvojio kvalitetom i iskustvom kao i poverenjem brojnih zadovoljnih klijenata.

Objedinjenom ponudom tim Egarno obezbeđuje sve potrebe poslovnih kompanija. Od praćenja i internet komunikacije do eksterne komunikacije svi zahtevi se ispunjavaju profesionalno.
O kvalitetu naših usluga kao i poslovanju možete saznati i od naših komitenata
Agropanonka | Agrofert | Altom | Biznis centar Momčilović | Berić satovi & nakit | ERG | Patent Co | Promist | Premium oil | Plasting

EGARNO TIM

EGARNO d.o.o. je osnovan okupljanjem iskusnih programera i konsultanata vezanih za sve oblasti elektronskog poslovanja. Projekti na kojima su do sada radili kao i uspesi su ih okupili na jednom mestu sa koga pružaju usluge vezane za unapređenje poslovanja najmodernijim softverima.


Goran Stamenković

Programer

Jovanka Meseldžija

Konsultant

Sanja Kovačević

Konsultant

Maja Budimir

Menadžer prodaje

Promenite podatke u Profit

10 god.
vodeći softver
34.200
korisnika u regionu
Cenovnik usluga
Cenovnik
Ugovorena mesečna cena paketa 35 EUR Ugovorena mesečna cena paketa 60 EUR Ugovorena mesečna cena paketa 110 EUR Ugovorena mesečna cena paketa 250 EUR Ugovorena mesečna cena paketa 400 EUR
Broj radnih sati u paketu mesečno 1h Broj radnih sati u paketu mesečno 2h Broj radnih sati u paketu mesečno 4h Broj radnih sati u paketu mesečno 10h Broj radnih sati u paketu mesečno 20h
Cena radnog sata nakon
što se iskoriste radni sati iz paketa 35 EUR
Cena radnog sata nakon
što se iskoriste radni sati iz paketa 30 EUR
Cena radnog sata nakon
što se iskoriste radni sati iz paketa 27.5 EUR
Cena radnog sata nakon
što se iskoriste radni sati iz paketa 25 EUR
Cena radnog sata nakon
što se iskoriste radni sati iz paketa 25 EUR
Vreme odziva za početak rešavanja zadataka 16h Vreme odziva za početak rešavanja zadataka 8h Vreme odziva za početak rešavanja zadataka 4h Vreme odziva za početak rešavanja zadataka 1h Vreme odziva za početak rešavanja zadataka 1h
Ugovor o održavanju se sklapa na period od 12 meseci.
Usluge podrške u korišćenju poslovnog softvera Pantheon bez sklopljenog ugovora o održavanju, naplaćuju se po ceni od 40 EUR po radnom satu.

IMPLEMENTACIJA

Poslovni softver je značajna poslovna investicija koja osigurava konkurentnost, osetljivost na zahteve klijenata i fleksibilnost u vođenju poslovanja.. Poslovni softver jednostavno definiše najbolji način izvođenja procesa. Implementiranje poslovnog softvera omogućava kompanijama da izvrše reinženjering poslovne prakse i integrišu najkvalitetnije informacione resurse.
Ključni trenutak u usvajanju ERP poslovnih rešenja predstavlja sam proces implementacije. Implementacija obuhvata ceo proces integracije i primenu ERP rešenja, uključujući procenu potrebnog unapređenja poslovanja, pravljenje specifikacije funkcionalnih potreba, konfiguraciju softvera, učitavanje podataka, instalaciju i obuku korisnika.
Namena testiranja je da pokaže da aplikacija radi ono zašta je namenjena i da utvrdi aplikacione defekte pre nego što se stavi u upotrebu. Kada se testira softver, izvršava se program korišćenjem veštačkih podataka. Rezultati testova treba da pokažu greške, anomalije ili druge informacije o aplikaciji koje ukazuju na nepredviđeno ponašanje. Testiranje je deo generalnijih procesa validacije i verifikacije, koji uključuju i statičke tehnike validacije.

WEB/ E-KOMERCIJALA

E-commerce ili elektronska trgovina omogućavaju kao sastavni deo elektronskog poslovanja na E-tržištu svojim internetskim kupcima naručivanje proizvoda putem interneta.Kupovina putem interneta može biti i često najeftiniji način kupovine proizvoda.
Business-to-consumer
Business-to-business

CORPORATE DESIGN

E KOMERCIJALISTA

Aplikacija za unapređenje poslovanja

  • Poboljšanje tačnosti kreiranja narudžbina
  • Poboljšanje naplate i smanjenje broja neplaćenih računa
  • Uvođenje propuštenih prodaja u poslovni sistem
  • Bolja dostupnost informacija o kupcima i artiklima
  • Bolja komunikacija između centrale i terenskog komercijaliste
  • Zadovoljni kupci kroz tačne cene i čvrste rezervacije
  • 100% bez papira
više informacija

E KOMERCIJALISTA

Sistem mobilne prodaje „E Komercijalista“ predstavlja rešenje za unapređenje prodaje robe na terenu
kao i poboljšanja pozicioniranja robe na tržištu.
Reč je o sistemu koji omogućava terenskim komercijalistima da direktno na terenu,
na lokaciji kupca, putem bilo kog prenosivog uređaja (mobilnog telefona, tableta ili laptopa) sa
Android operativnim sistemom izrađuju ponude, prikupljaju informacije vezane za samu prodaju, kupca ili
pozicioniranje robe na prodajnom mestu. Sistem je direktno povezan sa matičnom bazom podataka (ERP-om)
tako da su sve informacije u sistemu najsvežije i sve promene koje se naprave putem sistema oslikavaju se na bazi podataka.


Sistem je prvenstveno namenjen komercijalistima i ostalim terenskim službenicima kojima su potrebne informacije iz ERP-a i
koji imaju potrebu da kreiraju dokumenta narudžbina/otpremnica/računa u bazi bez fizičkog pristupa računaru i bazi podataka.
Sistem je moguće prilagoditi tako da se kreira bilo koja vrsta dokumenata u Pantheon bazi podataka.
Pored ovoga, portal je prilagodljiv i drugim ERP sistemima.
Sistem je prevashodno namenjen kompanijama koje se bave veleprodajom robe – distribucijom.

Direktne koristi:

• Poboljšanje tačnosti kreiranje ponuda
• Poboljšanje naplate i smanjenje broja neplaćenih računa
• Bolja komunikacija između centrale i terenskog komercijaliste
• Bolja dostupnost informacija o kupcima i artiklima
• Uvođenje propuštenih prodaja u poslovni sistem
• Zadovoljni kupci kroz tačne cene i čvrste rezervacije
• 100% bez papira

Karakteristike sistema

• Sistem se sastoji od Android aplikacije na prenosivom uređaju koja se sinhronizuje sa ERP-om na zahtev korisnika
• Uređaje je moguće upariti sa BlueTooth barcode čitačem i maksimalno ubrzati unos podataka i smanjiti mogućnost greške
• Investicija u hardware je minimalna i svodi se na nabavku „pametnih“ telefona ili tablet računara
• Za svakog kupca odnosno lokaciju omogućen je pregled osnovnih podataka (adresa, finansijskipodaci, uslovi plaćanja i sl.)
EGARNO D.O.O
Bulevar cara Lazara 88
21000 Novi Sad
Srbija
tel: +381 21 382 50 04
mob: +381 60 354 04 02
mail: office@egarno.rs

KONTAKT

Možete nas kontaktirati i na sva pitanja koje nam postavite vezana za poslovni softver i za sve gore navedeno ćemo se potruditi da vam u što kraćem roku odgovorimo